© YouTube (Saleheddine)

Rapper Boef verliest rechtszaak tegen YouTuber Salaheddine

Rapper Boef heeft een rechtszaak tegen televisiemaker/YouTuber Salaheddine verloren.

De voorzieningenrechter heeft vandaag een vordering van rapper Boef afgewezen. De rapper wilde dat een YouTube uitzending van een aflevering van het programma 0% Alcohol – een serie van televisiemaker Salaheddine – zou worden verwijderd.

Hij zou schade van die uitzending hebben ondervonden. Ook zou de uitzending de, in zijn ogen onjuiste, suggestie hebben gewekt dat de rapper door een Snapchat-post het leven van een jongedame en haar familie heeft geruïneerd.

De uitzending die volgens de rapper moet worden verwijderd is de 19e uitzending van het programma 0% Alcohol. De voorzieningenrechter is van oordeel dat in de 18 voorgaande uitzendingen voor kijkers voldoende duidelijk is geworden dat het programma een fictief karakter heeft. Ook van de uitzending waar de rapper bezwaar tegen maakt is voldoende duidelijk dat er geacteerd wordt.

Salaheddine wilde met de uitzending het maatschappelijke probleem van ‘exposure’ aan de kaak stellen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat een televisiemaker daarbij een ruime mate van vrijheid heeft. De maker hoeft de uitzending dan ook niet te verwijderen en evenmin te rectificeren.

Boef beweerde dat hij naar aanleiding van de uitzending schade lijdt. Hij eiste een vergoeding van die schade. Hij zou onder andere lucratieve optredens hebben moeten afzeggen als gevolg van de uitzending. De rapper heeft de door hem geleden schade echter niet geconcretiseerd en onderbouwd. De schadevordering is daarom ook afgewezen.