Diddy
© YouTube

Diddy reageert op alle claims rond misbruik: Ontkent beschuldigingen en bekritiseert ‘cancel culture’

Sean “Diddy” Combs heeft gereageerd op de recente rechtszaken waarin hij wordt beschuldigd van aanranding en misbruik. Vorige week diende de muziektycoon een motie tot ontslag in, waarin zijn advocaten beweren dat hij nooit betrokken is geweest bij enig wangedrag tegenover de aanklagers.

In de ingediende documenten staat: “(Combs) heeft nooit deelgenomen aan, getuige geweest van of was of is momenteel op de hoogte van enig wangedrag, seksueel of anderszins, met betrekking tot de eiser, onder welke omstandigheid dan ook.” De motie voegt eraan toe dat de vertraging van meer dan twintig jaar bij het indienen van de klacht de verdediging van Diddy heeft belemmerd.

Verder stelt de motie dat de rechtszaak heeft geleid tot het slachtoffer worden van wat zij omschrijven als de ‘cancel culture’-razernij in de rechtbanken. Diddy bekritiseert het feit dat, lang voordat enig bewijs is geleverd, hij wordt geconfronteerd met grove, niet-bevestigde beschuldigingen.

De zaak werpt niet alleen een schaduw op de reputatie van de bekende artiest, maar brengt ook de bredere kwestie van de ‘cancel culture’ in juridische context. Verdere updates worden verwacht naarmate de rechtszaak zich ontvouwt.