© Instagram (@youngthug)

Vader Young Thug maakt heel duidelijk dat Gunna geen snitch is (VIDEO)

Sinds zijn vrijlating uit de gevangenis heeft rapper Gunna te maken gehad met aantijgingen dat hij informatie zou hebben gedeeld in de YSL RICO-zaak, waarin ook zijn collega Young Thug betrokken is.

Hoewel er herhaaldelijk is bevestigd dat Gunna’s pleidooiovereenkomst geen clausule bevatte waarin hij informatie over YSL moest onthullen, bleven de geruchten circuleren.

Ondanks de beschuldigingen heeft Gunna zijn onwrikbare steun voor Young Thug laten zien terwijl de laatste achter de tralies zat. Nu heeft Young Thug’s vader, die nauw betrokken is bij de zaak, rechtstreeks gesproken over de speculatie over verraad en duidelijk gemaakt dat Gunna geen acties heeft ondernomen die de zaak van zijn zoon zouden schaden.

In een gesprek met Sylvia, waarin de reputatie van Gunna ter sprake kwam, benadrukte de vader van Young Thug dat er geen bewijs is dat Gunna de zaak heeft geschaad en zei hij: “Gunna heeft niets gedaan dat ons in deze zaak pijn kan doen, punt uit.”

Dit standpunt lijkt te bevestigen dat Gunna trouw blijft aan Young Thug, ondanks de verraadspeculaties die tegen hem zijn geuit.