© Instagram

Famke Louise wint kort geding tegen Roddelpraat na valse claims over misbruik Ali B

Famke Louise heeft het kort geding tegen Roddelpraat gewonnen.

De artieste had een zaak gestart tegen Jan Roos en Dennis Schouten, omdat zij geen toestemming had gegeven haar nummer te gebruiken in een aflevering van Roddelpraat.

De rechter oordeelde vandaag dat Roos en Schouten zich schuldig hebben gemaakt aan auteursrechtinbreuk en onrechtmatig handelen. De video en alle promotie op andere kanalen hiervan, moet per direct worden verwijderd. Daarnaast moeten ze een rectificatie plaatsen waarin staat dat de uitlatingen over mogelijk misbruik door Ali B, onjuist en ongegrond zijn.

Als de makers van Roddelpraat hier niet aan voldoen, dan moet er een dwangsom van 10.000 euro per persoon per dag worden betaald. De juridische kosten die Famke Louise maakte moeten worden vergoed door Roos en Schouten.