Kodak Black blijft nog zeker maandje vastzitten na aanhouding met pijnstillers

Kodak Black zal nog minstens een maand in hechtenis blijven, aangezien onlangs een laatste hoorzitting over de intrekking van zijn onder toezicht staande vrijlating heeft plaatsgevonden.

Uit gerechtelijke documenten blijkt dat rechter Jose E. Martinez de beslissing met vier weken heeft uitgesteld, met de volgende kans op vrijlating gepland op 21 februari.

Oorspronkelijk gingen de aanklachten over cocaïnebezit, maar na een arrestatie in december 2023 werden deze gewijzigd naar oxycodonbezit en proeftijdschending. De advocaat van Kodak, Bradford Cohen, diende een motie in voor voorwaardelijke vrijlating en/of ontslag van alle rechtsvervolging.

In deze motie beweerde hij dat zijn cliënt een recept had voor de pijnstillers, betwistte hij de opmerkingen van de officier, en uitte hij kritiek op het vermeende machtsmisbruik. De volgende hoorzitting zal cruciaal zijn voor de verdere juridische gang van zaken rondom Kodak Black.